Nápověda

V nápovědě najdete popis funkcí a vysvětlení termínů.

PR - PageRank

PageRank je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek, navržený Larry Pagem a Sergeyem Brinem, tvořící základ vyhledávače Google. Algoritmus využívá strukturu hypertextových odkazů jako vzájemné “doporučování” stránek, ne nepodobné hodnocení vědeckých prací podle počtu citací. Na rozdíl od sledování počtu citací ale dovádí tento princip ještě dál: hodnocení stránky se nepočítá z prostého počtu odkazů, které na ni vedou, ale bere se v úvahu i hodnocení odkazujících stránek. (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/PageRank)

SR - SRank

SRank (S-rank) je algoritmus českého vyhledávače seznam.cz. Pracuje na stejném principu jako PageRank, neboli hodnotí důležitost webových stránek.

Hodnocení

U každého katalogu je zobrazen kladný, případně i záporný ("-") počet bodů, které uživatelé danému katalogu přidali. Každý uživatel může dát stejnému katalogu pouze jeden kladný nebo záporný bod. Kladný bod se přiřazuje tehdy, pokud se vám katalog líbil (pěkný design, rychlá navigace a podobně), záporný pak v opačném případě. Hlasovat může každý!

Kategorie

Všechny katalogy jsou rozdělené do jednotlivých kategorií. Základním prvkem jsou katalogy obecné, tedy seznamy různých webových stránek nezaměřujících se přímo na jeden obor.

Druhým případem jsou katalogy specializované, které mají svoji specifickou cílovou skupinu zákazníků (katalog ubytování, auto-moto katalog, ..).

Regionální katalogy jsou stránky, zaměřející se sice na obecné rozpětí, ale pouze v daných částech české nebo slovenské republiky. O to větší množství a specializaci pak mohou nabídnout.
Posledním z kategorií jsou katalogy firem, jejichž název vypovídá za vše.

Jazyk

Všechny katalogy v našem seznamu jsou rozděleny na české, slovenské a zahraniční (většinou anglicky mluvící, ale i polské, nemecké,..)